Devlet Bütçesi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Devlet bütçesini, kamu gelirleri ile giderlerinin önceden verilmiş iznini kapsayan bir tasarruf olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet bütçesinin halkın istekleriyle uyumlu ve halkın ihtiyaçlarını karşılayan bir araç olarak kullanılması aşağıdaki hangi bütçe işlevinin kapsamındadır?
Klasik anlamda bütçenin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Dışsallıkla mücadelede aşağıdaki hangi bütçe işlevi kullanılmaktadır?
Ödemeler dengesini sağlamada kullanılan yöntemler aşağıdaki hangi bütçe işlevinin kapsamındadır?
Tüm gelir ve giderlerinin bir bütün olarak görülmesi ve böylece bütçe denetiminin en iyi biçimde yapılmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Devri Bütçe Kuramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
“Bütçe kanununa, bütçe dışında hiçbir hüküm konulamaz” ifadesi 1982 Anayasası’nın kaçıncı maddesinde yer alır?
9* Aşağıdakilerden hangisi IMFnin, “İyi Uygulamalar Tüzüğü”nde mali saydamlıkla ilgili desteklenmesini istediği dört temel ilkeden biri değildir?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda bütçenin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden biri değildir?
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında üçüncü aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Yatırım bütçesinin en eski ve gelişmiş uygulama örneği, aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmüştür?
Aşağıdakilerden hangisi torba bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Gelecek yıl bir kamu örgütünün neyi, ne kadar satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını tahmin etmeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Koruyucu sağlık hizmetleri 100.000
Aşılama hizmetleri 50.000
Sağlık taraması hizmetleri 40.000
Sağlık bilinçlendirme hizmetleri 10.000

Yukarıdaki bütçe örneği hangi bütçe sistemiyle ilişkilidir?
Tahmin edilecek değişkeni etkilediği düşünülen faktörlere göre tahmin yapan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki program analiz tekniklerinden hangisi niteldir?
Aşağıdakilerden hangisi yön eylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Bir sonraki yıl, kağıt ihtiyacı için ne kadar kağıt kullanılacağının ve kağıt fiyatının ne kadar olacağı tahmin edilmesinden sonra kağıt için ödenek miktarını tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın