Devlet Bütçesi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi performans bütçeleme sistemine getirilen eleştirilerden biri değildir?
Özel doktor muayenehanelerinden toplanabilecek ortalama vergi gelirini, mükellef olan doktor sayısıyla çarparak vergi geliri tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik devlet bütçesi tanımından çıkarılabilecek unsurlardan biri değildir?
TBMM'de devlet bütçesi görüşmelerinin basına kanalı yapılması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisine aykır dır?
Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin görevleri arasında yer alır?
Sağlık Bakanlığı aşağıdaki kuruluşların hangisinin içinde yer alır?
Genel bütçeli ve özel bütçeli kuruluşların kapasitelerinin atıl kaldığı zamanlarda özel mal ve hizmetler üretebildikleri kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu iktisadi kuruluşunun sermayesinin yüzde kaçı devlete aittir?
9 Bütçe uygulamasında kimin kime karşı sorumlu olduğunu ve yetki dağılımını ortaya koyan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada cari ve yatırım harcamaların dışında kalan harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’deki tüm kuruluşlarda analitik bütçe sınıflamasının yaygınlaşmaya başladığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan karşılandığını gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun kapsadığı maddelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi idare faaliyet raporunun içinde yer almaz?
5018 sayılı yasada yapılan tanıma göre iç kontrolle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu Mali Yönetim Kanunu'nda yer alan “Mali yıl sonunda kullanılmayan ödenekler iptal edilir.” hükmünün istisnası olan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
18 TBMM tarafından bütçe kanunu ile verilmeyen ancak sonrasında kesin hesap kanunu ile verilen ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için kullanılan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Mülteci ve göçmen giderleri ödeneği aşağıdaki ödenek türlerinden hangisinin bir örneğidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın