Devlet Bütçesi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Beyin fırtınası aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir tekniktir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçelemeyle ilgili olumsuz eleştirilerden biri değildir?
Kamu yönetiminde, piyasadan farklı olarak arz ve talep aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
Bütçe Kanun Tasarısının TBMM’ye sunularak meclisten onay beklenmesi bütçenin hangi işlevini kapsar?
Bütçenin hukuki işlevi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?
Bürokrasiye en geniş takdir yetkisi veren bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçedeki gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin, gelirden düşülmemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçenin temel ilkelerinin anayasayla ilişkisi hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
Tüm gelir ve giderlerinin bir bütün olarak görülmesi ve böylece bütçe denetiminin en iyi biçimde yapılmasını sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Şehir içi ulaştırma hizmetlerinin en uygun saatlerinin belirlenmesi aşağıdaki tekniklerden hangisi ile yapılabilir?
Sıfır esaslı bütçeleme sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Çağdaş anlamda devlet bütçesinde enflasyonu önleme beklentisi hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
Aşağıdakilerden hangisi tek bir değişkenin geçmiş yıllar verilerinden yararlanarak tahmin yapmaya çalışır?
Gelir ve refah dağılımını dikkate alan karar alma kriteri aşağıdakilerden hangisidir?


Yukarıdaki tabloya göre, geçmiş yıllar ortalama artışı esas alan otomatik yöntem kullanıldığına göre, 2013 yılı gelir tahmini kaç milyon Türk Lirasıdır?
Bütçesinin yasama organının onayı olmaksızın yürürlüğe giremeyeceğini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçenin hazırlanmasından onama, uygulama, denetim ve kesin hesaba kadar geçen ve bütçe ile ilgili bütün belgelerin düzenli olarak yayınlanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçede denklik sağlamak için gelirlerin yüksek ve giderlerin eksik gösterilmemesinin temelinde hangi ilke vardır?
Program bütçe sisteminde ilk önce yapılması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın