Kamu Maliyesi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin parasal değerine ne ad verilir?
"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" ifadesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kapsamında yer alır?
Devletin kaynak dağılımı işlevinin karşılığı olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi firmaların doğal olarak tekelleşme özelliği gösterdiği alanlardan biri değildir?
Bireylerin bir ortak malı aşırı kullanması sonucunda ortak malın zarar görmesi durumu hangi kavramla ifade edilir?
Çevreyi kirleten ekonomik birimlerin belirli oranda/miktarda vergi ödemesini öngören bir yaklaşımdan yola çıkarak konulan vergilere ne ad verilir?
Devleti toplumsal bir sözleşme sonucu oluşturulan bir varlık ve araç olarak tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Belirli bir dönemde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurt içinde satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksine ne ad verilir?
B) Sanayi üretimi endeksi C) Tüketici güven endeksi D) Üretici fiyatları endeksi (ÜFE) E) Toptan eşya fiyat endeksi 9. Optimal oy kuralını ilk analiz eden ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Belirli bir bölgedeki özel ve kamusal tüm firmalar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak bölgesel kalkınmayı amaçlayan yasal yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin gelir ve harcamalarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin en önemli amacının zenginleşmek olduğu ve bunun da ülke hazinesinin sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenlerin artırılması ile sağlanacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
1929 Ekonomik Buhranı sonrasında ekonomide önemli bir yapısal aksaklığın mevcut olduğunu ve piyasanın kendi gücüyle bu yapısal aksaklığı gideremeyeceğini ortaya koyan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi küresel kamusal malların sunumunu sağlayan uluslararası sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi devletin kredi mekanizması yaratarak piyasaya müdahale ettiği durumlara örnek gösterilemez?
Sosyal Güvenlik Kurumu hangi 3 kurumun tek çatı altında toplanmasıyla oluşturulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal mallara örnektir?
Kamu kesimini oluşturan bileşenlerin finansman açıklarının toplamını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Medyan seçmen modelini geliştiren ekonomistler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Devletin iktidar unsurunu oluşturan öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın