Kamu Maliyesi Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Eksik istihdamın bir yönünü meydana getiren işsizliğin ve bunun sonucu olarak kabul edilebilecek gelir düşüklüğünün nedenini, efektif talebin yeterli olmamasına bağlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Klasik liberal görüşün bütçeyle ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumdaki üretici, tüketici ve faktör sahiplerinden birinin durumunu kötüleştirmeden bunlardan bir başkasının durumunu iyileştirmenin olanaklı olmadığı kaynak dağılımı durumuna ne ad verilir?
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi piyasa başarısızlığı kuramına herhangi bir katkı yapmamıştır?
Kamu iktisadi teşebbüslerinin gelirlerinin yaklaşık yüzde kaçı merkezi yönetim bütçesinden aktarılmaktadır?
Genel ve özel bütçeli kurumların yapısı içinde yer almalarına rağmen, genel yönetimin dışında kendilerine özgü yönetim biçimi bulunan ve ürettikleri malları kâr amacıyla sunabilen yapılara ne ad verilir?
Bireylerin tercih yoğunluklarının oylamalarda dikkate alınmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Niskanen modeline göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi devleti harcama yapmaya yönelten unsurlardan biri değildir?
Wagner Yasası aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi transfer harcamalarının çeşitlerinden biri değildir?
Türkiye’de “Vergi resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi borçlanmanın nedenlerinden biri değildir?
finansmanında kullanmak 14. Devlet veya yerel yönetimler tarafından yapılan bayındırlık işlerinden dolayı değerleri artan gayrimenkullerin, sahiplerinden, bu hizmetin maliyetine katılma karşılığı olarak alınan paylara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bütçe yasa tasarısının ekleri içinde yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim türlerinden biri değildir?
Bütçenin çağdaş işlevlerinden olan “gelir dağılımında adalet işlevi" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
düzenlemesidir. 18. Günümüzde kamu harcamalarının finansmanı açısından en önemli gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) çeşitlerinden biri değildir?
Süresi gelen borçların yeniden borçlanmayla kapatılmasına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın