Makro İktisat Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Yalnızca devletin para olduğunu belirttiği bir ibareye dayanan kâğıt paralara ne ad verilir?
Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yurt içinde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin değerine ne ad verilir ?
Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın varsayımlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi LM eğrisini sağa kaydıran nedenlerden biri değildir?
IS eğrisi aşağıdaki piyasalardan hangisinin dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimini gösterir?
Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi IS eğrisini sağa kaydıran faktörlerden biri değildir?
Lucas’ın eksik bilgi modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ücret ve fiyat yapışkanlığının nedenlerinden biri değildir?
Farklı fiyat düzeylerinde, ekonomideki bütün firmaların arz etmeyi planladıkları hasıla miktarlarını gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sonucunda IS eğrisi hem sola kayar hem de eğimi dikleşir?
Ayakkabı eskitme maliyeti ve menü maliyeti aşağıdaki enflasyon maliyet türlerinden hangisinin kapsamındadır?
Bir ekonomide Konjonktürel işsizlik oranını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide talep çekişli enflasyonun nedenleri arasında yer almaz?
Bir konjonktür hareketinin standart yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi konjonktürün özelliklerinden biri değildir?
Para stokundaki değişmelerin konjonktürel dalgalanmaların ana sebebi olduğunu söyleyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eksik bilgi teorisine göre konjonktürel dalgalanmaların uyarım mekanizmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi beklentilerle geliştirilmiş kısa dönem Philips eğrisinin konumunu belirler?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın