Anayasa Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun kaynaklarından biri değildir?
“Tali kurucu iktidar” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet iktidarının yatay düzeyde bölüşülmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Her vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Sert kuvvetler ayrılığı rejiminde görülen hükümet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlükler aşağıdaki işlem türlerinden hangisiyle sınırlanabilir?
Tanzimat ve Islahat Fermanları’nda yer alan ilkeler aşağıdakilerden hangisinin gelişimi bakımından önemlidir?
1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçek güvencesi ve yaptırımı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında yasama organına ait yetkiler aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?
Yasama sürecine basitlik ve sürat getirmek için 1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?
12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında başlayan ve yeni anayasa yürürlüğe girinceye kadar devam eden geçici dönemde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi çerçeve bir anayasaya sahiptir?
1982 Anayasası’nın hazırlanma sürecinde yer alan Danışma Meclisi’nin üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanmıştır?
Laiklik ilkesi aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile anayasal sistemimize girmiştir?
Cumhuriyet rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda öngörülen Cumhuriyet’in niteliklerinden biri değildir?
Siyasi partileri temelli kapatmaya yetkili yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın