Anayasa Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş devletlerin katı anayasa sistemini benimsemesinin nedenlerinden biridir?
Yapılması ve değiştirilmesi olağan kanunlardan farklı ve daha güçleştirici yöntemlere bağlı kılınan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun önemli kaynaklarından biridir?
Anayasacılık akımının ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Anayasacılık akımının tarihsel kökeninde aşağıdakilerden hangisi hükümdarların mutlak iktidarlarının sınırlandırılmasını gerçekleştirecek araç olarak düşünülmüştür?
1909 Anayasa değişiklikleriyle aşağıdakilerden hangisinin yetkileri daraltılmıştır?
OsmanlI İmparatorluğu döneminde merkezi hükümetle âyan temsilcileri arasında imzalanan anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasının özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir?
Devletin sosyal barışı ve adaleti sağlamak amacıyla toplumsal ve ekonomik yaşama müdahalesini gerekli kılan devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Parlamenter rejime işlerlik kazandıracak temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası ile bir geçiş dönemi öngörülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası’nın kabulü için yapılan halkoylamasıyla aşağıdakilerden hangisinin seçimi birleştirilmiştir?
Halk tarafından seçilen yasama organının ve onun içinden çıkan hükümetin genel oyla seçilmeyen bazı kurum ve kuruluşlarca sınırlandırılamamasını öngören kurama ne ad verilir?
1982 Anayasası ile yasama sürecine sürat ve basitlik kazandırmak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Yurttaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmelerini ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın başlangıç bölümü ilkelerinden biridir?
Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Siyasi partiler aşağıdakilerden hangisinin mali denetimine tabidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevini yerine getirir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın