Anayasa Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Dikey iktidar bölüşümünün en gelişmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi katı anayasa sisteminde tali kurucu iktidarın anayasayı değiştirme yöntemlerinden biri değildir?
27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile oluşan geçici anayasa döneminde yasama ve yürütme yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?
1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1982 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen "Anayasa Düzeni Hakkında Kanun” ile benimsenen ilkelerden biri değildir?
Kanunların genel ve soyut nitelik taşıması, kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi devlet başkanının veraset yoluyla göreve geldiği rejim tipidir?
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin asli düzenleme yetkilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yasama işlevine ilişkin işlemlerden biri değildir?
1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerinin denetimi aşağıdaki mahkemelerden hangisi tarafından yapılır?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM üyelerinin hukukî statüsü ile ilgili değildir?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinden istifa işleminin hüküm doğurması için karar alma yetkisine sahiptir?
1982 Anayasası hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir?
Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
Bakanlar Kurulu’nun siyasal sorumluluğunu gerçekleştirecek anayasal yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Parlamenter hükümet sisteminin temel ayırıcı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi HSYK’ye üye seçme yetkisine sahip değildir?
Aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimi kapsamında iptal davası açma yetkisi bulunur?
Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan kurallar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın