Anayasa Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin yazılı bir anayasası yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nın getirmiş olduğu yeniliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kazüistik yöntemle anayasa hazırlanmasının sakıncalarından biridir?
Seçim serbestliğinin gerçek bir anlam taşıması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Kurucu iktidarın anayasa ile çizdiği sınırlar içinde kalarak, devletin yasama, yürütme ve yargı yetkilerini kullanan iktidar aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası'na göre, anayasanın değiştirilmesine ilişkin teklif usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1982 Anayasası’na göre anayasa değişikliklerini onaylama yetkisini halkla paylaşan organ aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin hukuki fonksiyonlarının tasnifini, bu fonksiyonların ifasında başvurulan işlemlerin yapılış şekline dayandıran kriter aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde seçimler TBMM tarafından geri bırakılabilir?
Bir konunun TBMM Genel Kurulu’na gelmeden önce görüşülüp olgunlaştırıldığı kurullara ne ad verilir?
1982 Anayasası'na göre milletvekili seçilebilmek için yaş sınırı kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi Meclis Başkanlık Divanı’nda yer alır?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde kolluk yetkisi askeri makamlara geçer?
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl veya sıkıyönetimin süresinin uzatılmasını isteme yetkisine sahiptir?
Amerikan Başkanlık sistemi ne tür yürütmeye örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yasama ile ilgili yetkilerinden biridir?
1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisinin soyut norm denetimine başvurma yetkisi yoktur?
Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinden biridir?
Anayasada belirtilen bazı kişi veya organların bir kanuna karşı Anayasa Mahkemesinde dava açmalarıyla gerçekleştirilen denetim türüne ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın