Anayasa Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Kuvvetler ayrılığı, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi, sert anayasa yöntemlerinden biri değildir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, yazılı bir anayasaya sahip değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, 18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl demokratik devrimlerinin temelindeki amaçlardan biridir?
Avrupa’daki ilk yazılı anayasa, aşağıdaki devletlerden hangisine aittir?
6 Türk anayasa tarihinde Meclis Hükümeti Sistemi hangi anayasa ile benimsenmiştir?
1924 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesinin ortamını hazırlayan etkenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki anayasacılık hareketlerinin sonucunda imzalanan anayasal belgelerden biridir?
1921 Anayasasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Konseyinin 29 Haziran 1981 tarihinde kabul ettiği 2485 sayılı “Kurucu Meclis Hakkında Kanun” la kurulan Milli Kurucu Meclisin görevlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerindeki benzerliklerden biri değildir?
Danışma Meclisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle, 1982 Anayasasıyla siyasal karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi amaçlanmıştır?
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Anayasanın kabulü, aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?
Bir siyasi partinin kapatılmasına yönelik olarak aşağıdakilerden hangisine dava açılır?
1924 Anayasasına 1937 değişikliği ile giren ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, yapılan bir seçimde seçmenlerin temsilcilerini dolaylı bir şekilde seçme hakkına sahip olduğu seçimleri ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin din özgürlüğü yönünü oluşturan unsurlardan biridir?
“Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz” ifadesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir yansımasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın