Anayasa Hukuku Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımını doğuran etkenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın sertliğine ilişkin hükümlerin etkinliğini büyük ölçüde zedelemiştir?
1982 Anayasası ile aşağıdakilerden hangisinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliği ile anayasal düzene girmiştir?
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Kurucu iktidar tarafından yapılan hukuki norm aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir hukuk kuralı yaratmayan normlardan biridir?
Cumhurbaşkanı, milletlerarası antlaşmaları aşağıdaki işlemlerden hangisinin çıkarılması üzerine onaylar?
TBMM, yasama yetkisini aşağıdakilerden hangisi adına kullanır?
Kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
Bir konu TBMM Genel Kurulu’na gelmeden önce aşağıdakilerden hangisinde görüşülüp olgunlaştırılır?
Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğinden istifa işleminin hüküm doğurması için karar alma yetkisine sahiptir?
Cumhurbaşkanı geçici olarak yurt dışına çıktığında Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekâlet eder?
Kanunların yayımlanması aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir?
Milli Güvenlik Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
Hâkimlerin bağımsızlığını korumaya hizmet eden en önemli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebilir?
Yargı yetkisi aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılır?
Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla aşağıdakilerden hangisini yargılama yetkisine sahip değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın