Anayasa Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bir anayasayı tümden yeniden yapma iktidarına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi anayasayla düzenlenen konulardan biri değildir?
27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile oluşan geçici anayasa döneminde yasama ve yürütme yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?
Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası ile öngörülen geçiş dönemi sürecinde TBMM toplanıp göreve başladıktan sonra, Milli Güvenlik Konseyi aşağıdakilerden hangisine dönüştürülmüştür?
Hürriyetçi demokrasilerin büyük bölümünde kanunlara ve yasama meclisleri içtüzüklerine bırakılan bazı konuların düzenlenmesine girişilmiş olması 1982 Anayasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?
Her seçmenin sadece bir oyunun olduğu seçim ilkesi aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
Kamu Başdenetçisi aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?
1982 Anayasası’na göre anayasa değişiklik teklifi için yetersayı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biridir?
TBMM’nin tatil süresi en fazla kaç aydır?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde bir milletvekili yasama sorumsuzluğundan yararlanabilir?
Türkiye’de tek seçim çevresi olarak kabul edilen bir ilde en fazla kaç milletvekili seçilebilir?
Cumhurbaşkanının aşağıdaki mahkemelerden hangisine üye seçme yetkisi bulunmamaktadır?
Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili suçlardan dolayı sorumlu olmaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır?
Anayasaya uygunluk denetiminde kullanılan kurallar aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Anayasa Mahkemesi, devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımına karar toplantısına katılan üyelerin en az kaçta kaçının oy çokluğu ile karar verir?
Aşağıdaki anayasalardan hangisinde yargı organı düzenlenmiş olmasına karşın bir kuvvet olarak nitelendirilmem iştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın