Anayasa Hukuku Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdaki devletlerden hangisinin yazılı bir anayasası yoktur?
Aşağıdakilerden hangisi federalizmin doğal sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi 1787 ABD Anayasası’nın hazırlanmasında etkin olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun ilgi alanına girer?
Aşağıdaki ülkelerden hangisinde bölgesel yönetim sistemi söz konusudur?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin dayandığı ilkeleri açıklığa kavuşturmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biridir?
Aşağıdaki hukuki belgelerden hangisi OsmanlI hukuk sistemine ilk kez din farkı gözetilmeksizin bütün uyrukların eşit işlem göreceği ilkesini getirmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 1971 - 1973 ara rejim döneminde yapılan anayasa değişikliklerinden biri değildir?
Kanun-i Esasi’nin kabulüne kadarki Osmanlı devlet yönetim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinin anayasası nitelik olarak çerçeve anayasadır?
Cumhurbaşkanı seçimi aşağıdaki anayasalardan hangisinin kabulü için yapılan halkoylaması ile birleştirilmiştir?
1961 Anayasası’nın yapım süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1982 Anayasası’nın hazırlanmasında hâkim rol oynayan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası'nın düzenlediği siyasal faaliyet yasağı en çok kaç yıl için öngörülmüştür?
Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin asgari şartı olarak kabul edilmesi gereken unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasal düzeninde diğer kanunlardan farklı bir hukuki statüye sahip kılınmıştır?
Milliyetçilik ilkesi aşağıdaki anayasa değişikliklilerinden hangisiyle ilk kez Türk anayasa düzenine girmiştir?
1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlükler kural olarak aşağıdaki işlem türlerinden hangisiyle sınırlanabilir?
Her seçmenin sadece bir oyunun olduğu seçim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın