Anayasa Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Anayasacılık akımının doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçekleştirilebildiği ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın kazüistik bir yöntemle hazırlamasına yol açan nedenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi seçim ilkesine dayanan bir hükümet sistemi anlamını taşır?
1876 Kanun-i Esasi ile anayasa değişikliklerini teklif etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanımıştır?
Asli kurucu iktidarın ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhurbaşkanı, milletlerarası antlaşmaları aşağıdaki işlemlerden hangisinin çıkarılması üzerine onaylar?
Aşağıdakilerden hangisi yeni bir hukuk kuralı yaratmayan normlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi idari yargının denetimine tâbi değildir?
1924 ve 1961 Anayasalarında aynı biçimde düzenlenmiş ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM tatilde veya ara vermede iken meydana gelen ani bir silahlı saldırı karşısında silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verme yetkisine sahiptir?
1961 Anayasası ile oluşturulan iki meclisli yapı içinde aşağıdakilerden hangisi yasama organının güçlü ve etkili kanadı olarak öngörülmüştür?
Aşağıdakilerden hangisi iyi işleyen bir demokrasinin vazgeçilmez şartlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi meclis soruşturması kapsamında başbakanı yargılama yetkisine sahiptir?
Karşı imza kuralının geçerli olduğu hükümet modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Halk tarafından seçilme usulü cumhurbaşkanının aşağıdaki özelliklerinden hangisini güçlendirir?
Cumhurbaşkanına tarafsız statüsü nedeniyle tanınmış yetki aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi taşıdığı özel siyasal önem sebebiyle Anayasa Mahkemesi’nin denetim yetkisi içine dâhil edilmiştir?
Bir kanunun anayasaya uygunluğuna ilişkin olarak yapılan düzeltici denetim aşağıdaki aşamalardan hangisinde söz konusu olur?
Mahkemelerin bağımsızlığı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesiyle gerçek bir anlam kazanır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın