Devlet Bütçesi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Sosyal amaçlara ulaşmanın alternatif yollarını değerlendirmeyi ve her alternatifin sosyal fayda ve maliyetini ortaya koymaya çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bütçenin bir yıllık olmasıyla elde edilmek istenen amaçlardan biri değildir?
Enflasyon sorununun yüksek olduğu bir ekonomide devletin ekonomiye müdahale etmesi aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi gereğince ortaya çıkar?
İngiltere’de Ortaçağ’da toprak sahiplerinin orduya asker sağlama hizmeti vermek yerine para ödemelerine imkân tanıyan parasal vergilere ne ad verilirdi?
Aşağıdakilerden hangisi kişisel değer yargılarının ve deneyimlerin tahminleri doğrudan etkilediği bir tahmin yöntemi değildir?
Alternatifler arasında karşılaştırma yapmayı veya dolaylı olarak aynı kaynağın özel kesimde kullanılması halinde ortaya çıkacak faydayla, kamu kesiminin kullanımında ortaya çıkacak faydayı karşılaştırmayı gerektiren karar alma kriteri ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
maliyetlerinin değerlendirilmesinde sorunların ortaya çıkabilmesi 8. Fayda maliyet analizinin, maliyet etkenlik analizine göre üstün yanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası çerçevesinde genel yönetim kapsamında yer almaz?
İl özel idarelerinin en büyük gelir kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Radyo Televizyon Üst Kurulu aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kapsamında yer alır?
Özel bütçeli kuruluşların kaynak yetmezliğinde genel bütçeden aldığı destek aşağıdakilerden hangisidir?
Strateji ve Bütçe Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Mali yılbaşının 1 Ocak olarak belirlendiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Gelecek üç yıla ilişkin kamu gelir ve giderleri, bütçe açık tahminlerini gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?
1982 Anayasası’nda, 2017 Anayasa değişikliğinden sonra bütçe hazırlama görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Belediyelerde üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun üye sayısı kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi ödeneklerin kullanımını sağlayan siyasi ve idari olarak sorumlu kişilerden biri değildir?
Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak aşağıdaki Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerinden hangisinin görevidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın