Devlet Bütçesi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bütçede ödenek olarak ayrılan paradan en yüksek çıktının sağlanması amacıyla kamu harcaması yapılması gerektiğini öngören bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçenin ekonomik istikrar işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kuyumculardan toplanabilecek ortalama vergi gelirini, kuyumcu sayısıyla çarparak vergi geliri tahmin etmek için kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Odaklattığı ilk aşama, girdilerin satın alınması olan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
"Radyo Televizyon Üst Kurulu" aşağıdaki kuruluşlardan hangisine bir örnektir?
Kamu kaynaklarını kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyeti yapan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda, yerel yönetimler ile ilgili hükümler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetim kapsamında yer alan kuruluşlardan biridir?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yedek ödeneklerden biri değildir?
Analitik bütçe sınıflamasından önceki dönemlerde uygulamada eksikliği hissedilen sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada, var olan ekonomik kapasiteyi kullanmaya yönelik, faydaları daha çok bir yıl içerisinde çıkan ve nispeten küçük ölçekli harcamalar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nun kapsadığı maddelerden biri değildir?
yetkiler 14. TBMM adına dış denetim yapan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyelerine ne ad verilir?
Geçici bütçe ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Özel gelir uygulamasının bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Yedek ödenek, genel bütçe ödeneğinin yüzde kaçına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulabilir?
Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için,devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için Başbakanlık bütçesine konulan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Genel bütçeli idarelerin işleyişleri nedeniyle özel gelirleri olmadığından yararlanmalarının mümkün olmadığı ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın