Devlet Bütçesi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bütçenin ekonomik krize ve ekonomik dalgalanmalara uygun biçimde hazırlanması hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
Bütçenin ekonomik işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bütçeyi kullananlara sorumluluk yükleyen bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe tahminlerine ilişkin, bütçe tahminlerinin gerçek durumu yansıtması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi program bütçe sistemi için geçerli bir ifade değildir?
Bir sonraki yıl, kağıt ihtiyacı için ne kadar kağıt kullanılacağının ve kağıt fiyatının ne kadar olacağı tahmin edilmesinden sonra kağıt için ödenek miktarını tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi nitel program analiz tekniğidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir yerel idare birimi değildir?
Üniversiteler aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisine bir örnektir?
Tek bir devlet tüzel kişiliği altında olan kamu kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?
‘‘Çevre koruma hizmetleri” aşağıdaki analitik bütçe sınıflamasından hangisinde yer almaktadır?
“Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri” aşağıdaki analitik bütçe sınıflamasından hangisinde yer almaktadır?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olan harcama aşağıdakilerden hangisidir?
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı T.B.M.M. Genel Kurulu’nda en çok kaç gün içinde görüşülüp esasa bağlanır?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri esnasında aşağıdakilerden hangisi Anayasa tarafından yasaklanmıştır?
Orta Vadeli Program’ı hazırlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir fazlası karşılığı ödenek uygulamasından yararlanmak için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe tertibinde yer alan sınıflandırmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru sırayla verilmiştir?
Yedek ödenek uygulamasından son yıllarda en fazla aktarma alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın