Devlet Bütçesi Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bütçenin klasik işlevleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Devlet kaynaklarının ve harcamalarının kalkınmayı sağlamada kullanılması hangi bütçe işlevi kapsamında yer alır?
3- Ülkemizde, her yıl bütçenin onaylanma sürecinin televizyon aracılığı ile kamuoyuna duyurulması hangi bütçe ilkesinin uygulamasıdır?
'‘Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz” ifadesi aşağıdaki hangi bütçe ilkesiyle ilişkilidir?
Bürokrasiye en geniş takdir yetkisi veren bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ikinci aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Beyin fırtınası tekniği aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılır?
Yargıya dayalı tahmin ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
İktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi kuruluşunun ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yerel idare birimlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bütçe dışı fonlardan biri değildir?
“Kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri” aşağıdaki analitik bütçe sınıflamasından hangisinde yer alır?
Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olan harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe uygulamasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
IMF’nin önerdiği bütçe sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?
Sayıştay denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Maliye Bakanlığının bütçe tasarısını hazırlamak, parlamentoda İzlemek ve yasalaşan bütçenin uygulamasını yapmakla sorumlu birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenek aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki yedek ödenek örnekleri arasında yer almaz?
Gelir fazlası karşılığı ödenek uygulamasından yararlanmak için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın