Devlet Bütçesi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Ödenek miktarlarının detaylı olarak yasama organı tarafından kabul edilerek, onun değiştirilmesinin yürütme organı tarafından yapılamamasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçe uygulamasında kamu ile vatandaşlar arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü hangi bütçe işlevinin bir sonucudur?
Aşağıdakilerden hangisi performans bütçeye getirilen eleştirilerden biri değildir?
Harcama ve gelir tahminlerinde daha çok sübjektif olan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu tüzel kişileri arasında yer almaz?
Türkiye İş Kurumu aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kapsamında yer alır?
Genelde yarı kamusal mal/hizmet üreten, ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip, kendine ait geliri ve mal varlığı olup kendi nakit yönetimlerini yapan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi genel bütçeli kuruluşların ortak özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer alan yedek ödeneklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sınıflama içerisinde yer almaz?
Bütçe ödeneklerinin hangi kaynaktan finanse edildiğini gösteren sınıflama aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu kesimindeki hiyerarşik yapıyı ortaya koyan analitik bütçe sınıflaması aşağıdakilerden hangisidir?
Gelecek üç yıla ilişkin kamu gelir ve gider tahminlerini içeren belge aşağıdakilerden hangisidir?
Harcama talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütenlere ne ad verilir?
TBMM’ye sunulan merkezi yönetim bütçe yasa tasarısında ve eklerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
Özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Yatırımları hızlandırma ödeneği aşağıdaki ödenek türlerinden hangisinin bir örneğidir?
Örtülü ödeneğin genel bütçe ödeneğine oranı binde kaçtır?
Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı Kesin Hesap Kanunu’yla kabul eden ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın