Devlet Bütçesi Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Bütçe ödeneklerinin ayrıntılarının net olarak görülmesine imkân tanımayan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçenin tasarı aşamasından başlayarak kesin hesap kanununa kadar geçen sürede ortaya çıkan bütün belgelerin gerçek durumu yansıtmasını, bütçe ile ilgili bilgi ve belgelerin kamuoyunun dikkatine, incelemesine ve bilgisine sunulmasını ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
1215 yılında İngiltere Kralı John tarafından imzalanan, vatandaşların haklarını ve özgürlüklerini garanti altına alan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Monopol piyasalarında devletin müdahaleci bir görev üstlenmesi aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
Aşağıdakilerden hangisi hedeflenen ile gerçekleşen arasındaki ilişkiyi dikkate alan karar alma yöntemidir?
Kamu programlarından elde edilen net kazançların bireyler, gruplar veya bölgeler arasındaki dağılımıyla ilgili olan karar alma ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi nedensel tahmin yöntemlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi basit yöntemle harcama tahmininin zayıf yönlerinden biri değildir?
Türkiye İş Kurumu aşağıdaki kuruluşlardan hangisine içerisinde yer alır?
Sosyal güvenlik kurumlan aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Tek bir tüzel kişilik altında toplanmış, kendine ait geliri ve mal varlığı olmayan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
İktisadi devlet teşekküllerinde sermayenin yüzde kaçı devlete aittir?
1982 Anayasası’na göre Sayıştay genel uygunluk bildirimini TBMM’ne ne zaman sunar?
1950'den 1983 yılına kadar mali yılbaşı olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan ve Eylül ayının on beşine kadar karara bağlanıp Resmi Gazete’de yayımlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM’ne sunulan bütçe kanun teklifi ilk olarak aşağıdakilerden hangisinde görüşülür?
Mahalli idarelerin plan ve bütçeleri ile ilgili sorumluluk aşağıdaki bakanlardan hangisine aittir?
İl özel idarelerinde en üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Hazine işlemlerini yürütmek devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak aşağıdaki Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerinden hangisinin görevidir?
Aşağıdakilerden hangisi Hazine ve Maliye Bakanhğı’mn “ana hizmet birimlerinden” biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın