Devlet Bütçesi Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Performans bütçe sisteminin bütçe hazırlıklarında kullandığı son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi nedensel tahmin yöntemlerinden biridir?
“Budget” kelimesi ilk defa aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?
Telafi edici bütçe kuramı aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?
En küçük yerel idare birimi aşağıdakilerden hangisidir?
İktisadi Devlet Teşekkülü’nün sermayesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Maliye Bakanlığı aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin içerisinde yer alır?
Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi yedek ödeneklerden biri değildir?
Analitik bütçe sınıflamasından önceki dönemlerde uygulamada eksikliği hissedilen sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu kesimindeki hiyerarşik yapıyı ortaya koyan sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki hangisi kurumsal sınıflandırmanın birinci düzey kurumsal kodlar grubu içerisinde yer almaz?
Sayıştay'ın denetimini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Geçici bütçe ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Merkezi bütçe kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu'nda en çok kaç gün içinde görüşülüp karara bağlanır?
Mali yılbaşında kuruluşların ödeneklerini kullanabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Yedek ödenekten aktarma yapmaya yetkil organ aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “özel gelir” uygulamasının kaynaklarından biridir?
Mali yılbaşındaki ödenekten daha fazla harcama yapmayı, Merkezi Kesin Hesap Kanunu'yla kabul eden ödenek uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?
Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri için,devletin yüksek güvenliği ve yüksek menfaatlerinin isterleri için Başbakanlık bütçesine konulan ödenek türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın