Hizmetler Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bhagwati mal-hizmet ayrımını tartışırken “sürekliliği olan teknik ve yapısal bir değişimden” yola çıkmaktadır. Buna göre bazı hizmetler mallardan, bazı mallar da hizmetlerden kopmuştur. Bhagwati bu kopuşa ne ad vermektedir?
Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının faydalarından biri değildir?
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yoğun yararlananlar ile yararlanmaktan kaçınan birey ya da ülkeler arasındaki büyük fark yani eşitsizlik ne olarak ifade edilmektedir?
Tarihsel süreçte doğal tekeli gerektiren hizmetlerde en çok uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?
I. İnternetin evden alışverişi kolaylaştırması sonucunda perakende satışların artması
II. E-ticaret yapan küçük ve orta ölçekli firmaların sayısının artması
III. Uluslararası ticareti ve rekabeti artırması
IV. Küçük ölçekli firmaların büyük ölçekli firmalar karşısında rekabet avantajı sağlayarak piyasada söz sahibi olmalarını sağlaması
V. Firmaların talep değişimlerine gösterdikleri uyumu hızlandırması

Yukarıdakilerden hangileri internetin kullanıcı sanayiler açısından önemini veren unsurlardandır?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün belirttiği hizmetler başlığı altında yer alan 12 sektörden biridir?
İnternet üzerinden kredi kartı ile güvenli alışveriş sağlayan elektronik alışveriş güvenliği standardı (Secure Electronic Transactions) hangi yıl oluşturulmuştur?
I. Fiber optik kablo sisteminin kurulması
II. Dünya çapında bilgi ağının kurulması
III. Dijital abone hattı gibi yeniliklerin geliştirilmesi
IV. Uydu teknolojisi kapasitesinin artırılması

Yukarıdakilerden hangileri elektronik ticaretin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi en eski e-ticaret araçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi “ticari varlık oluşturulması yoluyla arza” bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektöründe istihdamın göreli payının azalması ve hizmetler sektörünün payının artmasına neden olan etkenlerden biri değildir?
I. Bir bankanın dış ülkelerde şube açması
II. Seyahat şirketleri tarafından düzenlenen yurt dışı turları
III. Mühendislerin dış ülkelerde mesleki faaliyette bulunmaları
IV. Profesyonel hizmet sunucularının dış ülkelerde faaliyette bulunmaları
V. Kamu kurumlarının devletin işlevlerinin yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti sunması

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), hizmet ticaretinin dört ana sunum (arz) biçimi olduğunu belirtmiştir. Bunlardan biri gerçek kişilerin hareketi yoluyla arzdır. Yukarıdakilerden hangileri gerçek kişilerin hareketi yoluyla arza örnek olarak verilebilir?
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), hangi müzakerelerin en önemli sonuçlarından biridir?
Türkiye’de bilişim sektörünün ürünlerinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hizmet ticaretinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İnternette daha yüksek hizmet kalitesi, daha etkin hareketlilik ve çok daha yüksek düzeyde güvenlik sağlayabilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi dünya hizmet ticareti içinde gelişmekte olan ülkelerin payının giderek arttığı hizmet alt sektörüdür?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün uluslararası istatistiklerinde hizmetleri sınıflandırdığı ana başlıklardan biri olan “Diğer Ticari Hizmetler”in alt sektörlerinden biridir?
TCMB kaynaklarına göre, diğer ticari hizmetler kalemi IMF ödemeler bilançosu sistematiğindeki alt kalemlerin yanı sıra aşağıdakilerden hangisini de içermektedir?
------------ bir çözümün beklenen amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve insan gücüne dayanan çalışmalardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın