Proje Yönetimi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bir projede EV = 18000, AC = 19000 olarak bilinmektedir. Bu değerlere göre maliyet performans indeksinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Proje süreç grupları içinde aşağıdaki ikili gruplardan hangisinde tüm bilgi alanları kullanılır?
Projeye nakdi ya da ayni olarak finansal kaynak sağlayan kişi ya da grup, proje paydaşlarından hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların belirlenmesinde kullanılan girdilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje sonlandırma türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proie yaşam çevriminin son aşamasıdır?
“PUKÖ” döngüsünün açık yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
İyimser tahminle 4 günde, kötümser tahminle 16 günde, en yüksek olasılıkla 7 günde bitirileceği tahmin edilen bir faaliyetin beklenen süresi kaç gündür?
Kalite güvencenin kaç türü vardır?
Projede ihtiyaç duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları proje ekibi dışından edinmek için ihtiyaç duyulan süreçleri kapsayan proje yönetimi bilgi alanı hangisidir?
Proje sürecinden ve/veya proje sonunda elde edilecek çıktıdan dolaylı ve olumsuz etkilenecek olan paydaşlar nasıl nitelendirilir?
Projenin hedeflenen ve onaylanmış bütçe sınırları içinde tamamlanabilmesi için maliyetlerin tahmin edilmesine, bütçelenmesine ve kontrolüne yönelik süreçlerin tanımlandığı proje yönetimi bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
“Proje riskleri” aşağıdakilerin hangisinde en doğru şekilde tanımlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi D tipi bir projeye örnektir?
değerlendirmelerine göre yeniden hazırlanması 15. Bir A tipi projeden bir D tipi projeye gidildikçe aşağıdakilerden hangisi artmaz?
Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin sahip olması gereken özelliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşme kapatma alt sürecinin çıktılarından biridir?
Tahmin belirsizliği ve riski göz önünde bulundurularak tek nokta faaliyet maliyet tahminlerinin kesinlik derecesi artırmak için aşağıdaki hangi tahmin yöntemi kullanılabilir?
Bir projede zaman çizelgesi performansının ölçülmesi için ne kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi proje ekibinin performansını engelleyen unsurlardan biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın