Proje Yönetimi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Hangi proje tipinde proje özellikleri karmaşıklık derecesi olarak çok düşük ve teknoloji seviyesi olarak pratik bilgiyi kullanmayı içerir?
Proje faaliyetlerinin çerçevesini düzenleyen proje kapsam belgesinin hazırlanmasını ve bunun proje yürütme sürecinde doğrulanmasını ve kontrol edilmesini içeren proje yönetimi bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Proje başlatma belgesi ve oluşturulma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Proje planlamasının amacı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi tam olarak maliyetlenmiş işin maliyetlerinden biri değildir?
Onaylanmış bir maliyet temeli veya maliyet performans temel çizgisi belirlemek üzere aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Belirli bir dönemde işletmenin gerekli olan kaynakları nasıl elde edeceğini ve bu kaynakların nasıl kullanılacağını belirten ve bunu sayısal olarak açıklayan ayrıntılı plana ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje risk yönetimi risklerinden biridir?


9. Bu projede iki önceli olan faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Bu projede toplam kaç faaliyet bulunmaktadır?
Bu projede kritik süre kaç gündür?
Küçük ama sürekli iyileştirmelerin uygulanmasını içeren kalite yönetim felsefesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticisinin doğrudan işçilik maliyetlerini kontrol altında tutabilmesi için yapabileceği eylemlerden biridir?
Bir projede kazanılmış değer 380.000 ve gerçekleşen maliyet ise 240.000 olarak ortaya çıkmıştır.

Bu proje için maliyet sapması değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Projede onaylanan değişikliklerin uygulanması işlemleri, izleme ve kontrol sürecinin hangi bileşeninde yer alır?
PMI Türkiye tarafından yayınlanan proje yönetimi bilgi kılavuzuna göre aşağıdakilerden hangisi proje izleme ve kontrol grubunda yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi proje kapatma aşamasının alt süreçlerinden biridir?
Projenin başarısında ya da başarısızlığında aşağıdakilerden hangisi kilit rol oynar?
Sonu görünmeyen bazı projelerin kendilerine ait bir yaşam geliştirdiği durumda meydana gelen ve temel özelliği projeye yapılan sabit eklentiler olan proje kapatma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Proje kapatmanın alt süreçlerinden biri olan sözleşme kapatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın