Proje Yönetimi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

I. İşletme yapısı ve kurum kültürü
II. Süreç ölçüm veri tabanı
III. Piyasa koşulları
IV. Şablonlar
V. Ticari veri tabanları

Yukarıdakilerden hangileri, proje başlatma belgesinin oluşturulması sürecini etkileyebilecek çevresel işletme faktörlerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetim süreç gruplarının ilk ’idir?
Aşağıdakilerden hangisi proje maliyet yönetimi alt süreç gruplarından biridir?


Yukarıdaki tabloda faaliyetleri belirtilen bir projenin Gantt şeması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyici faktörlere ne ad verilir?
Bir projenin mali kaynaklarının neler olduğu, bu kaynakların nasıl kullanılacağı ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını göstermek amacı ile aşağıdakilerden hangisi hazırlanır?
Birçok projeyi aynı zamanda yürütebilmek için bir bina kiralanmıştır. Bu binanın aylık kira ödemeleri 1.000 TL'dir ve bir yıl boyunca değişmeyecektir.

1 yıl boyunca değişmeyecek olan bu kira ödemesi, değişkenlik kriterine göre aşağıdakilerden hangi maliyet türüne girer?
Daha önceden yürütülmüş benzer bir projedeki kapsam, maliyet, bütçe ve süre gibi parametrelerin değerleri ve büyüklük, ağırlık, karmaşıklık gibi ölçek ölçümlerinin mevcut projedeki aynı parametre ya da ölçümlerin tahmin edilmesinde kullanılan maliyet tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Proje ekip üyelerinden Ayşe Hanım proje süresince verilen görevleri yaparken aktif faaliyet gerektiren görevleri hızla ve başarı ile yaparken, raporlandırma, araştırma ve okuma gerektiren faaliyetlerde ise oldukça etkisiz kalmaktadır.
Kolb’un öğrenme stilleri açısından bakıldığında Ayşe Hanım'ın hangi öğrenme stiline daha yakın olduğu söylenebilir?
Belirli faaliyetler için belirli süreyle projede görev alan ve görevler tamamlandığında projeden ayrılan elemanlara ---------- ekip elemanları adı verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
ODAK projesinin proje yöneticisi olan Zehra Hanım proje süresince sık sık proje ekip üyelerinden proje ile ilgili ek bir talebi olduğunda “Bu benim görevim değil”, “Proje planında bu yok”, “Vaktim yok, yapmam gereken başka işlerim var” gibi tepkiler almaktadır.

Bu durum ODAK projesi ekip üyelerinin etkin bir ekibin sahip olması gereken özelliklerden hangisine yeterince sahip olmadığına işaret eder?
Aşağıdakilerden hangisi proje izleme ve kontrol sürecinde proje yöneticisinin karşılaşabileceği süreçlerden biri değildir?
Planlanmış değeri 25 milyon TL olan bir projenin gerçekleşen maliyeti 19 milyon TL iken kazanılmış değeri 27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu proje için maliyet sapması değeri kaç milyon TL’dir?
Proje kontrolünde erken uyarı sistemi olarak görülebilecek proje kontrol boyutuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü içerisinde çıktılar kapsamında ele alınır?
Temel olarak bir projenin kapatılmasının karar vericisi aşağıdakilerden hangisidir?
Projenin kapatılması için gerekli belgelerin hazırlanmasına ne zaman başlanır?
Bir projenin güçlü ve zayıf yanları nasıl tespit edilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılması için gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetlerden biri değildir?
BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR
Sınavı Bitir

Yorum Yapın