Proje Yönetimi Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Benzersiz ve özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir girişime ne ad verilir?
Projenin hedeflerine ulaşması için gerekli ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasına ne ad verilir?
Küçük ölçekli projelerdir. Teknoloji seviyesi olarak pratik bilgi kullanmayı içerir. Bu tip projelerin risk seviyesi de düşüktür.

Yukarıda anlatılan proje tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi proje kapsam yönetiminin ana bölümlerinden biridir?
Projeyi sipariş eden müşterinin veya sponsorun ihtiyaçlarının zaman içinde değişmesi sonucu söz konusu değişikliklerin proje içeriğine eklenmeye çalışılmasıyla ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir proje maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan verilerin sağlandığı belgelerden biridir?
Projenin iş açısından yapılacak yatırıma değip değmeyeceğini belirlemek için gerekli olan bilgiler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
Projenin Başlangıç/Tanımlama aşamasının amacı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların ilgi alanlarının belirlenmesinde kullanılan araç ve tekniklerden biridir?


Proje kapsam yönetimi adımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Bazı proje faaliyetlerinin diğer faaliyetlere bağlı olmasına ve diğer faaliyet tamamlanmadan başlanamayacak olmasına ne ad verilir?
En iyimser 6 günde, en kötümser 30 günde, yüksek ihtimalle 12 günde bitirilebileceği değerlendirilen bir proje faaliyetinin beklenen süresi kaç gündür?
Daha önceden yürütülmüş benzer bir projedeki kapsam, maliyet, bütçe ve süre gibi parametrelerin değerleri ve büyüklük, ağırlık, karmaşıklık gibi ölçek ölçümlerinin mevcut projedeki aynı parametre ya da ölçümlerin tahmin edilmesinde kullanılan maliyet tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Değişken maliyetler, belirli bir ürün veya projeye kolayca yüklenebildiği için bazen yanlışlıkla -------- eş anlamlı gibi düşünülebilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Proje ekip üyelerinden Ayşe Hanım proje süresince verilen görevlerde; aktif faaliyet gerektiren görevleri hızla ve başarı ile yaparken, raporlandırma, araştırma ve okuma gerektiren faaliyetlerde oldukça etkisiz kalmaktadır.

Kolb’un öğrenme stilleri açısından bakıldığında Ayşe Hanım'ın hangi öğrenme stiline daha yakın olduğu söylenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi kalite güvencenin uygulanması sürecindeki girdilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi izleme ve kontrol sürecinde genel olarak proje yöneticisinin karşılaşacağı süreçlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü içerisinde çıktılar kapsamında ele alınır?
Bir projenin güçlü ve zayıf yanları nasıl tespit edilebilir?
----------- oluşturulurken proje yöneticisi temel olarak kendisi ve ekibinin karşılaştığı problemleri belirler ve bu problemlerden gelecek projelerde nasıl kaçınılabileceğini kurgularsa çok daha faydalı bir belge ortaya çıkar. Proje yaşam çevrimi süresince ortaya çıkan problemlerin ve bu problemlerin nasıl çözümlendiğinin arşivlenmesi, bu belgenin hazırlanma sürecini hızlandıracaktır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın