Proje Yönetimi Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi projelerin sınıflandırılmasında kullanılan temel özelliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir projenin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi D tipi bir projeye örnektir?
Bir projenin resmi olarak onaylandığını gösteren belgeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje süreç gruplarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir proje maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan verileri içeren belgelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaş belirlenmesi sürecinin çıktılarından biridir?
Proje paydaşları arasında sayılan ve bağlantılı projeleri, bu projeler tek tek yönetildiklerinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek amacıyla koordinasyon içinde yönetmekten sorumlu olan yöneticilere ne ad verilir?
Projenin başlangıcından sonuna kadar giden ve herhangi bir gecikme olduğunda tüm projenin gecikmesine yol açacak olan faaliyetler serisi nasıl adlandırılır?
Aşağıdakilerden hangisi proje planlamasının temel nedenlerinden biridir?
Maliyetin kaynağına veya maliyetin doğmasına yol açan nesnenin niteliğine göre sınıflandırılan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Riski ortadan kaldırmayan; sadece riskin yönetilmesi sorumluluğunun başka bir tarafa aktarılmasını sağlayan riske yanıt veya tepki stratejisine ne ad verilir?
Global bir firmanın Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Çin olmak üzere beş farklı ülkede yürütülecek bir projesinde tüm ülkelerden çeşitli sayıda ekip üyeleri, fiziki olarak toplantı yapmadan internet üzerinden yapılan toplantılar ve görüşmelerle projeyi desteklemektedir.

Kurulan bu ekipler aşağıdaki ekip türlerinden hangisidir?
ODAK projesinin proje yöneticisi olan Zehra Hanım proje süresince sık sık proje ekip üyelerinden proje ile ilgili ek bir talebi olduğunda “Bu benim görevim değil”, “Proje planında bu yok”, “Vaktim yok, yapmam gereken başka işlerim var” gibi tepkiler almaktadır.

Bu durum ODAK projesi ekip üyelerinin etkin bir ekibin sahip olması gereken özelliklerden hangisine yeterince sahip olmadığına işaret eder?
Proje, kurum içi bir proje ise proje ekibi içerisinde yer alan bireyler projeden önceki görev yerlerine geri gönderilirler. Eğer kapatılan proje faz kapatma ise projenin ilerleyen fazlarında görev alacak olan ekip üyeleri yeni görevleri hakkında bilgilendirilirler. Yeni fazlarda yer almayacak ekip üyeleri eski görevlerine geri dönerler.

Yukarıdaki bilgilere göre, projenin kapatılması sürecine ait hangi alt süreçten bahsedilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir proje yöneticisinin proje kontrolünün ne olduğunu tam olarak kavrayabilmesi için odaklanacağı unsurlardan biridir?
Bir projede EV = 18000, AC = 19000 olarak bilinmektedir. Bu değerlere göre maliyet performans indeksinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin izlenmesi ve kontrolü aşamasında proje yöneticisinin karşılaşabileceği süreçlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılması için gerçekleştirilmesi beklenen faaliyetlerden biridir?
Proje yaşam çevrimi süresince ortaya çıkan tüm gelişmeleri içeren belgeye ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın