Proje Yönetimi Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi projenin temel niteliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi planında onaylanan faaliyetleri tamamlamak için yerine getirilen tüm süreçleri kapsar?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminde sorulması gereken “Ne” soru grubunda yer alan kritik sorulardan biri değildir?
Projeyi sipariş eden müşterinin veya sponsorun ihtiyaçlarının zaman içinde değişmesi sonucu söz konusu değişikliklerin proje içeriğine eklenmeye çalışılmasıyla ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin yürütülmesini ve proje çıktılarını değerlendiren yönetim bilgi alanıdır?
Aşağıdakilerden hangisi proje iletişim yönetiminin alt süreç grupları arasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların belirlenmesinde kullanılan girdilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje paydaşlarının projeye katılım seviyelerinden biri değildir?
Projeye nakdi ya da ayni olarak finansal kaynak sağlayan kişi ya da grup, aşağıdaki proje paydaşlarından hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi proje ekiplerinin verimlilik ölçütlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı proje ekiplerinin oluşturulması aşamalarının doğru sıralamasıdır?
Başarılı bir delegasyon için aşağıdaki prensiplerden hangisi izlenir?
Bir projede yer alan bir iş 15 saat işçilik gerektirmektedir. İşçilik saat ücreti 100 Türk Lirası, bu iş için gereken hammadde-malzeme maliyeti ise 2.550 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu işe genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50 si oranında pay verilecektir. Bu durumda işin toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
Bir projenin mali kaynaklarını, bu kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren tabloya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim planının üç temel unsurundan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımlarından biridir?
Projenin kontrolü sırasında projenin istenildiği biçimde ilerleyebilmesini sağlamak için proje planından olası sapmaların ortaya çıkmasının engellenmesi işlemine ne ad verilir?
Bir faaliyet ya da iş kınlım yapısı bileşeni için gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilen onaylanmış bütçeye ne ad verilir?
Proje kapatmanın alt süreçlerinden biri olan sözleşme kapatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Feshetme, projenin hangi döneminde gerçekleşir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın