Proje Yönetimi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

18 aydan daha uzun süren projeler süre olarak hangi sınıfta değerlendirilirler?
Aşağıdaki projelerden hangisi karmaşıklık derecesine göre “orta” olarak nitelendirilebilir?
Aşağıdakilerden hangisi projelerde kullanılan kaynaklardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi projelerin sınıflandırılmasında kullanılabilecek kriterlerden biri değildir?
Projenin planlama süreçleri arasında yer alan planlama toplantılarının düzenlenmesi aşağıdaki proje tiplerinden hangisi için zorunlu bir süreç niteliği taşır?
Projelerde problem ortaya çıkmadan önce hayata geçirilmesi gereken proje kalite yönetimi alt süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Hem proje içindeki faaliyetlerin hem de proje çıktılarının teslimatlarının yönetilebilir alt gruplara ayrılmasıyla oluşturulan yol haritasına ne ad verilir?
Proje içinde bilginin dağıtılması hangi bilgi alanının bir alt sürecidir?
Sağlıklı bir proje maliyet tahmini için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
Aşağıdakilerden hangisi proje risk analizinin alt süreçlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, proje başlatma belgesinin oluşturulmasında uzmanlık bilgilerine başvurulan kişi ya da gruplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?
Paydaş analizinin 1.adımında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi, proje başlatma belgesinde yer alan bilgilerden biri değildir?
Projenin Başlangıç/Tanımlama aşamasının amacı nedir?
ZOR projesinde Zeynep proje ekibinin kurulmasından, tüm proje süresince ekibin uyum içerisinde çalışmasından, üst yönetime projenin gidişatı ile ilgili bilgi verilmesinden sorumludur.

Buna göre, Zeynep’in görevi nedir?
Mehmet işe başlayalı bir ay olmuştur. İyi bir eğitim almış olan Mehmet yaptıkları işte bazı düzenlemelerle önemli verimlilik artışları olabileceğini düşünmektedir. Mehmet bir gün bu görüşlerini yöneticisi olan Mahmut’a aktarır. Mahmut bu görüşlere karşı çıkar. Bu önerinin sonuçlarının riskler içerdiğini ve bu nedenle yapılamayacağını, her zamanki yaptıkları yöntemin en iyisi olduğunu söyler. BAŞARI firmasının yöneticisi yapacakları büyük ve yenilikçi bir proje için eleman seçiminde Mahmut yerine Mehmet’i tercih eder.

Bu tercihin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Bir düğün proje olarak ele alınırsa aşağıdaki faaliyetlerden hangisi kademe 1 faaliyeti olarak adlandırılabilir?
Aşağıdakilerden hangisi bireysel zaman yönetimi ile proje zaman yönetimi arasındaki ortak noktalardan biridir?
Global bir firmanın Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve Çin olmak üzere beş farklı ülkede yürütülecek bir projesinde tüm ülkelerden çeşitli sayıda ekip üyeleri, fiziki olarak toplantı yapmadan internet üzerinden yapılan toplantılar ve görüşmelerle projeyi desteklemektedir.

Kurulan bu ekipler aşağıdaki ekip türlerinden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın