Proje Yönetimi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi projenin başarısını da gösteren önemli bir parametredir?
Yapılması zorunlu proje olduklarından proje seçim ve önceliklendirme sürecinin dışında tutulan proje tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Projede karşılaşılabilecek engelleri sorgulayan soru grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Doğal afetler karşısında ilk yardım faaliyetlerinin nasıl düzenleneceğinin projelendirilmesi ile aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
Projede yapılacak tüm işler, ihtiyaç duyulan zaman ve elde bulunan kaynak göz önünde bulundurularak alt temel adımlara indirgendiğinde ortaya çıkan en kısa zaman ve en az kaynak gerektiren etkinliğe ne ad verilir?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Proje tedarik yönetimi bilgi alanının uygulanmadığı süreç grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Proje iletişim yönetiminin öneminin en yüksek olduğu proje tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Proje maliyet yönetimi bilgi alanının planlama sürecinin ilk (alt) süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yöneticilerinin sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşları önceliklendirmeye yönelik sınıflandırma modellerinden biri değildir?
Projenin -----aşamasının amacı, projeyle ilgili tüm parametreleri tanımlamak ve projenin en iyi biçimde tamamlanabilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirlemektir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Proje paydaşları arasında yer alan --------, bir yüklenicilik sözleşmesi çerçevesinde, projeye gerekli bileşen ya da hizmetleri sağlayan harici firmalardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
I. İş ihtiyacı
II. Paydaş analizi
III. Ürün kapsamının tanımı
IV. Proje zaman çizelgesi
V. Stratejik plan

Yukarıdakilerden hangileri proje çalışma bildirimi içinde yer alır?


Yukarıdaki AON kutucuğunun Erken Başlama Tarihi (EBAT) bilgisi nerede bulunur?
Aşağıdakilerden hangisi “Kalite Yönetim Planı Oluşturulması”nın girdilerinden biridir?
Tüm proje süresini uzatmaksızın, belirli sınırlar içinde geciktirilebilme şansı olan faaliyetlerin geciktirilebileceği süreye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje planlamasının temel nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje insan kaynakları planının oluşturulması sırasında kullanılan araç/tekniklerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın