Proje Yönetimi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Toplam Kalite Yönetimi hangi tür proje sınıfında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminde kullanılan bilgi alanlarından biri değildir?
Projede kullanılacak personel, ekipman, fiziksel mekanlar gibi tüm bileşenler projenin hangi parametresini oluştururlar?
Aşağıdakilerden hangisi proje yaşam çevrimi sürecinin son aşamasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi D tipi bir projeye örnektir?
Kapsamın tanımlanması ve iş kınlım yapısının oluşturulması alt süreci, proje kapsam yönetiminin hangi süreç grubu içinde yer alır?
Proje zaman yönetiminde gerçekleştirilen faaliyetlerin tanımlanması alt sürecinde aşağıdakilerden hangisi bir girdi olarak değerlendirilmez?
Proje ekibindeki personelin rolünü yerine getirme ve bu görev sonucunda elde edilecek sonuçlar hakkında proje yönetimine ve diğer paydaşlara hesap verme yükümlülüğüne ne ad verilir?
Aşağıdaki alt süreç faaliyetlerinden hangisi proje kalite yönetimi yürütme süreç grubu içerisinde yer almaktadır?
Aşağıdaki süreç gruplarından hangisi proje paydaş yönetiminde yer almaz?
Paydaşların analizinde kullanılan güç/katıhm tablosu, paydaşları hangi açıdan gruplandırır?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?
Proje başlatma belgesinde yer alan ve bir projenin başarılı sayılabilmesi için gerekli olan çıktılara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi birbirleriyle bağlantılı olan ya da olmayan bir grup proje ya da programın üst düzey yönetiminden sorumlu olan proje paydaşıdır?
Paydaşlar, projeye katılım seviyelerinden hangisinde projenin nesnesi durumundadır?


Yukarıdaki şekilde gösterilen proje için kritik yol aşağıdakilerden hangisidir?
Kritik zaman kaç gündür?
H faaliyetinin sarkma süresi kaç gündür?
PERT ve CPM tekniklerinde kullanılan kritik zaman terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Proje sırasında iş kınlım yapısının hazırlanmasının temel sebebi nedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın