Proje Yönetimi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi proje yaşam çevrimini oluşturan ana aşamalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi A tipi bir projede yapılması gerekli yönetim süreçlerinden biridir?
Proje yönetimi açısından işletmelerde en geniş yetki ve sorumluluğa sahip yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi projelerin sınıflandırılmasında kullanılabilecek kriterlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminde sorulması gereken “Kim” soru grubunda yer alan kritik sorulardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje zaman yönetiminin alt süreçlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir proje maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan verilerin sağlandığı belgelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin yürütülmesini ve proje çıktılarını değerlendiren yönetim bilgi alanıdır?
Proje yönetiminde proje içinde yer alan çok sayıda farklı faaliyet ve sürecin bir arada yürütülebilmesi için proje yönetiminin parçalarının birbirleriyle birleştirilmesi, pekiştirilmesi ve bütünleştirilmesi hangi proje yönetimi bilgi alanı ile sağlanır?
Aşağıdakilerden hangisi proje tedarik yönetimi alt süreçlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin oluşturulmasını etkileyebilecek kurumsal süreç varlıklarının gruplandırıldığı iki ana başlıktan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje paydaşı değildir?
jş ihtiyacı, ürün kapsamının tanımı ve stratejik plan aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç/ Tanımlama aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?
Başarılı bir delegasyon için aşağıdaki prensiplerden hangisi izlenir?
Sözleşmeli ekip elemanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi A, B, C ve D tipi projelerde ele alınması gereken ortak konulardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi ne zaman delege edeceğimizi belirlemek için sorulması gereken temel sorulardandır?
Zaman yönetimine başlanırken yapılması gereken ilk iş nedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın