Proje Yönetimi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi projelerde kullanılan kaynaklardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetimi planında onaylanan faaliyetleri tamamlamak için yerine getirilen tüm süreçleri kapsar?
Aşağıdakilerden hangisi projenin temel niteliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetiminde sorulması gereken “Kim” soru grubunda yer alan kritik sorulardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bir B tipi proje örneği olabilir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir proje maliyet tahmini için ihtiyaç duyulan verilerin sağlandığı belgelerden biridir?
Proje ekibi dışından edinilecek hizmet, ürün veya sonuçları sağlayan işletme veya kişiye ne ad verilir?
Hem proje içindeki faaliyetlerin hem de proje çıktılarının teslimatlarının yönetilebilir alt gruplara ayrılmasıyla oluşturulan yol haritasına ne ad verilir?
Aşağıdaki proje yönetimi bilgi alanlarından hangisi proje yönetimindeki süreç gruplarının tümünde kullanılır?
Başlangıçta planlanandan farklı olarak projenin içeriğine kontrol dışında yeni ihtiyaçların eklenmesi ve değişikliklerin yapılmasına ne ad verilir?
Proje başlatma belgesi ve oluşturulma süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Paydaşların belirlenmesi sürecine ilişkin çıktılardan hangisinde kimlik bilgileri, değerlendirme bilgileri ve paydaş sınıflandırması gibi ayrıntılar yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi proje paydaşlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma toplantısının gündeminde yer alan konulardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?
Geçmişteki kalite anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Proje süresince karmaşa yaşanmaması için gereklilikleri tam olarak belirlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Bayramlarda yaşanan trafik kazaları ile ilgili yapılmış olan bir neden-sonuç analizinde aşağıdaki ifadelerden hangisi metot başlığı altında değerlendirilebilir?
İyimser tahminle 4 günde, kötümser tahminle 12 günde, en yüksek olasılıkla 5 günde bitirileceği tahmin edilen bir faaliyetin beklenen süresi kaç gündür?
Aşağıdakilerden hangisi proje hareket planı içinde olması gereken bilgilerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın