Proje Yönetimi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Faaliyet gösterilecek bölgedeki satış şartlarını ve gerekli standartları yerine getirmek amacıyla gerçekleştirilen projeler işletmelerde hangi proje sınıfında yer alır?
Proje yönetim sisteminin prosedürel olarak takip edilen proje kapsamını, iş kınlım yapısını ve proje ilerleme raporları gibi bölümlerini içeren proje yönetim süreci boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi projelerin kullanılan sınıflandırılmasında parametrelerden biri değildir?
Projenin planlama süreçleri arasında yer alan planlama toplantılarının düzenlenmesi aşağıdaki proje tiplerinden hangisi için zorunlu bir süreç niteliği taşır?
Aşağıdakilerden hangisi projelerin sahip olması gereken temel niteliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje risk yönetiminde izleme/kontrol grubunda yer alan süreçtir?
I. Planlama
II. İzleme/Kontrol
III. Başlangıç/Tanımlama
IV. Yürütme

Proje kapsam yönetimi, yukarıdaki proje yönetim süreç gruplarından özellikle hangilerinde uygulanmaktadır?
Aşağıdaki bilgi yönetim alanlarından hangisi proje ile ilgili tüm kişilerin projede bir arada yer almasını sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi proje süreç gruplarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje paydaş yönetimi alt süreç gruplarından biridir?


Proje başlatma belgesinde yer alan bilgilere ilişkin başlıklar ve bunlara ilişkin açıklamaların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Projenin hedef kitlesi olan --------------, proje sürecinden ve/veya çıktılarından olumlu olarak etkilenecek birincil paydaşlardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Kurum içindeki başka birimler, danışmanlar, paydaşlar, mesleki ve teknik birlikler ve sektör kuruluşları proje başlatma belgesinin oluşturulmasında yararlanılan araç ve tekniklerden hangisinin kapsamında yer ahr?
I. Her bir faaliyet için kritik süre belirlenir.
II. Projenin süresi, projede kimlerin hangi görevleri üstleneceği ana batlarıyla belirlenir.
III. Hangi faaliyetlerin delege edileceği belirlenir.
IV. Ölçülebilir proje hedefleri ve başarı ölçütleri belirlenir.
V. Projenin kısıtları ve varsayımları ortaya konur.

Yukarıdakilerden hangileri bir proje yönetiminde Başlangıç/Tanımlama aşamasında gerçekleştirilen faaliyetlerdendir?
Araştırma ve geliştirme, tasarım, imalat, tedarik, test ya da bakım gibi temel iş alanlarında yönetimi üstlenmiş kişiler olarak tanımlanan proje paydaşları aşağıdakilerden hangisidir?
Bir proje esnasında bir faaliyet tamamlanmadan diğer bir faaliyete başlanamayacağı durumlarda bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi doğru tanımlar?
Projenin nasıl yürütüleceği, izleneceği ve kontrol edileceğini açıklayan belgeye ne ad verilir?


Proje kapsam yönetimi adımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
En iyimser 6 günde, en kötümser 30 günde, yüksek ihtimalle 12 günde bitirilebileceği değerlendirilen bir proje faaliyetinin beklenen süresi kaç gündür?


Yukarıdaki tabloya göre analizlerin yapılması sorumluluğu kime aittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın