Proje Yönetimi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Yüksek performanslı proje ekiplerinin oluşturulması aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi proje süreç gruplarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje planlamasının temel nedenlerinden biridir?
Proje içinde bilginin dağıtılması hangi bilg alanının bir alt sürecidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir B tipi proje örneği olabilir?
Sanal ekibin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir projenin başarısız olmasına neden olan sebeplerden biri değildir?
Kapsamın tanımlanması alt süreci proje kapsam yönetiminin hangi süreç grupları içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi proje sınıflandırılmasında kullanılan teknoloji seviyelerinden biri değildir?
Projede gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek kişiler/kuruluşlar projenin hangi grubunu oluştururlar?
Başlangıçta planlanandan farklı olarak projenin içeriğine kontrol dışında yeni ihtiyaçların eklenmesi ve değişikliklerin yapılmasına ne ad verilir?
Benzersiz ve özgün bir ürün, hizmet veya sonuç üretmek amacıyla yürütülen geçici faaliyetler bütünü bir girişime ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje başlatma belgesinin girdilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların belirlenmesinde kullanılan araç ve tekniklerden biridir?
Projenin yapılması için talepte bulunan müşteri ile projeyi gerçekleştirecek kurum arasında düzenlenen, projenin konusu, kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri sınai mülkiyet hakları ile diğer özel konuların belirlendiği ve karşılıklı bağlayıcılığı olan anlaşma belgesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin hedeflerine ulaşması için gerekli ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili tüm bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje faaliyetlerine uygulanmasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi mikroyönetim işaretlerinden biridir?
takılmamaları 18. Aşağıdakilerden hangisi paydaşların belirlenmesi sürecine ilişkin çıktılardan biridir?
Proje paydaşları arasında sayılan ve bağlantılı projeleri, bu projeler tek tek yönetildiklerinde sağlanamayan fayda ve kontrolü elde etmek amacıyla koordinasyon sorumlu olan içinde yönetmekten yöneticilere ne ad verilir?
Proje süresince karmaşa yaşanmaması için gereklilikleri tam olarak belirlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın