Proje Yönetimi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi projenin temel niteliklerinden biri değildir?
Aşağıdaki proje yönetimi bilgi alanlarından hangisi proje yönetimindeki süreç gruplarının tümünde kullanılır?
Proje başlatma belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
faaliyetlerine tahsis etme yetkisi verir. 4. Proje hareket planı oluşturulması için hiyerarşik planlama süreci çıktıları olan faaliyetlere aşağıdaki bilgilerden hangisi ilave edilmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi risk yönetiminde, belirlenen riskin gerçekleşmesi halinde etkin bir risk azaltma planı oluşturmak için uygulanabilecek davranış biçimlerinden biri değildir?
Şenay Hanım evinde yapılacak boya-badana işini projelendirerek gerekli harekât planını hazırlamıştır. Buna göre boyacı ile anlaşma yapılmış ve boyacı 100 m büyüklüğündeki evi boyamak için 10 kg yağlıboya, 2 kg Plastik boya, 2 adet fırça ve eşyaların üzerini örtmek için 25 m2 naylon gerekli olduğunu belirtmiştir.

Buna göre, satın alınacak bu malzemelerin maliyeti hangi sınıfta yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet maliyetlerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Bir projede yer alan bir iş 15 saat işçilik gerektirmektedir. İşçilik saat ücreti 100 Türk Lirası, bu iş için gereken hammadde-malzeme maliyeti ise 2.550 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu işe genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50 si oranında pay verilecektir.

Bu durumda işin toplam maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
9- İyimser tahminle 6 günde, kötümser tahminle 22 günde, en yüksek olasılıkla 8 günde bitirileceği tahmin edilen bir faaliyetin beklenen süresi kaç gündür?
Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç diyagramının dört ana başlığından biridir?
Günümüzde bir projenin kaliteli olup olmadığını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?
Aşağıdakilerden hangisi uygun şekilde ifade edilmiş bir kalite ölçütüdür?
Proje yönetiminde tamamlanan proje teslimatlarının kabul edilmesine ne ad verilir?
Bir altyapı projesinde çizelge sapması 19345 ve kazanılmış değer 39782 olarak ortaya çıkmıştır.

Bu proje için çizelge performans indeksi (SPI) değeri kaçtır?
PMI Türkiye tarafından yayınlanan proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzuna göre aşağıdakilerden hangisi proje izleme ve kontrol grubunda yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolünde kullanılan girdilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi proje sonlandırma biçimlerinden biridir?
Aşağıdaki konulardan hangisi proje kapanış toplantısında değerlendirilmez?
Projenin kapatılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Proje kapatmanın alt süreçlerinden biri olan sözleşme kapatma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın