Proje Yönetimi Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Proje hareket planı içerisinde aşağıdaki bilgilerden hangisi olmalıdır?
Aşağıdakilerden hangisi proje yönetim sürecinde yaşanabilecek zorlukları ve bunların projenin diğer kısıtları üzerindeki etkilerini ve buradan da projenin yürütülmesinde karşılaşılacak güçlükleri değerlendirir?
Proje beklentilerinin karşılanabilmesi için ilgili taraflara liderlik yapılması, onların yönetilmesi ve yönlendirilmesi hangi bilgi alanının konusunu oluşturur?
I. Proje çalışma bildirimi
II. Sözleşme
III. Proje üzerinde önemli etkilerde bulunabilecek birincil paydaşlar
IV. Belirlenen paydaşların her birinin projeye katılmaları için istenen seviye
V. Paydaş grupları ve bunların yönetimi

Paydaş yönetim stratejisi yukarıdakilerden hangilerini içerir?
Projenin hedeflenen ve onaylanmış bütçe sınırları içinde tamamlanabilmesi için maliyetlerin tahmin edilmesine, bütçelenmesine ve kontrolüne yönelik süreçlerin tanımlandığı proje yönetimi bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Riske karşı bir eylemde bulunmanın maliyeti beklenen zarardan daha fazla ise etkin bir risk azaltma planı oluşturmak için aşağıdaki davranış şekillerinden hangisi daha uygun olur?
---------- , iş kınlım yapısına dayanan, parasal terimlerle ifade edilen ve Proje Başlatma Belgesinin bir parçası olan proje planından başka bir şey değildir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Değişken maliyetler, belirli bir ürün veya projeye kolayca yüklenebildiği için bazen yanlışlıkla --------- eş anlamlı gibi düşünülebilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Projenin yürütülmesi ve yönlendirilmesi kapsamındaki faaliyetlerden ilki aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi temel ekip elemanlarından beklenen niteliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kalite güvence uygulamasının yapılmasına yönelik araç ve tekniklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje ekibi içinde dengeli biçimde bulunması gereken öğrenme stillerinden biri değildir?
Projenin izlenmesi ve kontrolü sürecini etkileyebileceği düşünülen paydaşların risk toleransı, işletmelerin yetkilendirme sistemleri ve devlet ya da sektör standartları gibi faktörlere ne ad verilir?
Projede hangi bilginin ne zaman ve kime iletileceğinin belirlenmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kritik oran hesabında kullanılmaz?
Proje yönetiminde EV/AC olarak ifade edilen indeks aşağıdakilerden hangisidir?
Proje, kurum içi bir proje ise proje ekibi içerisinde yer alan bireyler projeden önceki görev yerlerine geri gönderilirler. Eğer kapatılan proje faz kapatma ise projenin ilerleyen fazlarında görev alacak olan ekip üyeleri yeni görevleri hakkında bilgilendirilirler. Yeni fazlarda yer almayacak ekip üyeleri eski görevlerine geri dönerler.

Yukarıdaki bilgilere göre, projenin kapatılması sürecine ait hangi alt süreçten bahsedilmektedir?
Müşterinin beklentilerinin sağlanmaması, projenin başarıya ulaştırılmaması vb. nedenlerle müşterinin ürünü tamamen reddederek proje ekibi ile bağını koparması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılması sürecinin girdilerinden biridir?
-------------- oluşturulurken proje yöneticisi temel olarak kendisi ve ekibinin karşılaştığı problemleri belirler ve bu problemlerden gelecek projelerde nasıl kaçınılabileceğini kurgularsa çok daha faydalı bir belge ortaya çıkar. Proje yaşam çevrimi süresince ortaya çıkan problemlerin ve bu problemlerin nasıl çözümlendiğinin arşivlenmesi, bu belgenin hazırlanma sürecini hızlandıracaktır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın