Proje Yönetimi Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bir B tipi proje örneği olabilir?
Projede gerçekleşecek faaliyetlerden ya da elde edilecek sonuçlardan etkilenecek kişiler/kuruluşlar projenin hangi grubunu oluştururlar?
Projede neyin yapılıp neyin yapılmayacağını, böylelikle projenin sınırlarını belirleyen çerçeveye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi proje risk analizinin alt süreçlerinden biri değildir?
Proje faaliyetlerinin çerçevesini düzenleyen proje kapsam belgesinin hazırlanmasını ve bunun proje yürütme sürecinde doğrulanmasını ve kontrol edilmesini içeren proje yönetimi bilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Kapsamın tanımlanması ve iş kınlım yapısının oluşturulması alt süreci, proje kapsam yönetiminin hangi süreç grubu içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi proje paydaşlarından biri değildir?
Paydaşların belirlenmesi sürecine ilişkin çıktılardan hangisinde kimlik bilgileri, değerlendirme bilgileri ve paydaş sınıflandırması gibi ayrıntılar yer alır?
Projeyi resmi olarak onaylayan bir belge hazırlama ve paydaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamaya yönelik başlangıç gereksinimlerini belgeleme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Yukarıdaki şekilde gösterilen proje için kritik yol aşağıdakilerden hangisidir?
Kritik zaman kaç gündür?
H faaliyetinin sarkma süresi kaç gündür?
Bir projede yer alan bir iş 15 saat işçilik gerektirmektedir. İşçilik saat ücreti 100 TL, bu iş için gereken hammadde-malzeme maliyeti ise 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Bu işe genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50 si oranında pay verilecektir.

Bu durumda işin toplam maliyeti kaç TL'dir?
Projenin toplam maliyetinin projedeki temel işlerin (görevlerin) maliyetlerinin üst ve orta düzey yöneticiler tarafından tahmin edildiği ve daha sonra bu tahminin daha alt düzeydeki yöneticilere kendi kontrollerindeki görevler arasında paylaştırmaları için iletildiği bütçeleme yaklaşımına ne ad verilir?
Sanal ekibin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi mikroyönetimin belirtilerinden biridir?
Bir projede çizelge sapması 14.000 ve planlanmış değer 17.000 olarak ortaya çıktığına göre, bu projenin çizelge sapması oranının (SVP) değeri nedir?
Bir faaliyet ya da iş kınlım yapısı bileşeni için gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilen onaylanmış bütçeye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılma biçimlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi nihai proje raporu içinde yer alması gereken bilgilerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın