Proje Yönetimi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi proje sınıflandırılmasında kullanılan teknoloji seviyelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kalite yönetim planının temel unsurlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi proje iletişim yönetiminin alt süreç gruplarının içinde yer alır?
Proje çalışma bildirimi içinde yer alan bilgiler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Riske karşı bir eylemde bulunmanın maliyeti beklenen zarardan daha fazla ise hiçbir şey yapmadan sonuçlara katlanmaya razı olmaya ne ad verilir?
Bir projede yer alan bir iş 15 saat işçilik gerektirmektedir. İşçilik saat ücreti 100 TL, bu iş için gereken hammadde-malzeme maliyeti ise 2.550 TL olarak belirlenmiştir. Bu işe genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50 si oranında pay verilecektir. Bu durumda işin toplam maliyeti kaç TL’dir?
Onaylanmış bir maliyet temeli veya maliyet performans temel çizgisi belirlemek üzere aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Belirli bir dönemde işletmenin gerekli olan kaynakları nasıl elde edeceğini ve bu kaynakların nasıl kullanılacağını belirten ve bunu sayısal olarak açıklayan ayrıntılı plana ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi mikroyönetimin belirtilerinden biridir?
takılmamaları 10. Aşağıdakilerden hangisi Herzberg’e göre motivasyon araçlarından biridir?
MALİYET ÖNEMLİ firmasında UCUZ projesi sırasında bir kalite problemi yaşanır. Problemle ilgili proje yöneticisi hemen ilgili kayıtları araştırır, konu ile ilgili bir ekip oluşturur. Ekibin problemle ilgili tüm verileri araştırmasını talep eder. Ekip ilgili verileri bulup, inceler. Ardından çözüm önerilerini getirir. Ekibin çözüm önerileri hemen uygulanır ve kalite problemi çözümlendi diye proje ile ilgili yöneticilere bilgi verilir. Proje kalite yönetimi açısından bakıldığında yukarıda anlatılan kalite yönetimi PUKÖ sürecinin hangi aşamalarını içermektedir?
Sözleşmeli ekip elemanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir projede çizelge sapması 14.000 ve planlanmış değer 17.000 olarak ortaya çıktığına göre, bu projenin çizelge sapması oranının (SVP) değeri nedir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin izlenmesi ve kontrolü aşamasında proje yöneticisinin karşılaşabileceği süreçlerden biri değildir?
Planlama süreçlerinin çıktısı olan tüm alt yönetim planlarını ve temel çizgileri bütünleştiren ve birleştiren plana ne ad verilir?
Risk ile başa çıkmak üzere uygulanan ve mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyulan durumlarda mühendislik sonuçlarının teknik ayrıntılarının incelenmesine ne ad verilir?
Projenin kapatılması sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin kapatılması sürecinin araç ve tekniklerinden biridir?
PMBOK 2013’e göre projenin kapatılması süreci, aşağıdaki bilgi alanlarından hangisi ile ilişkilidir?
Aşağıdakilerden hangisi projenin tamamlanması için yürütülmesi beklenen faaliyetlerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın