Proje Yönetimi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi proje süreç gruplarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi paydaşların belirlenmesi sürecinin çıktılarından biridir?
RACI matrisinde A harfi aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
Aşağıdakilerden hangisi proje sınıflandırma ölçütlerinden biri değildir?
ÖNEMLİ Projesinin yürütülmesi esnasında proje ekip lideri Tarık rahatsızlanır ve bu nedenle projeye önemli bir süre devam edemez. Tarık sevilen bir liderdir bu yüzden kısa zaman içinde yerine projeye bir lider atanmaz. Ekip liderinin yokluğunda ekibin diğer üyeleri Tarık’ın sorumluluklarını aralarında paylaşırlar ve Tarık'ı ziyaret edip projenin beklenenden de hızlı bir şekilde ilerlediğini sonuçlarıyla birlikte paylaşırlar. Tarık bu durumu gördüğünde çok duygulanır ve ekibini gönülden tebrik eder.

Yukarıda anlatılan örnek durum etkin bir ekibin hangi karakteristiğini göstermektedir?
Proje ürününün üretilmesinde projede tam zamanlı olarak çalışan işçilerin maaşları hangi maliyet türüne girer?
Belirli bir işin 20 saat işçilik gerektirdiğini ve işçilik saat ücretinin 50 TL olduğunu ve gereken hammadde-malzeme maliyetinin 800 TL olarak belirlendiğini kabul edelim. Dolaylı işçilik gibi genel üretim maliyetlerinden de doğrudan işçilik maliyetlerinin %50’si oranında pay verileceğini varsayalım.

Bu durumda işin toplam maliyeti kaç TL'dir?
“Ekip üyesinin ekibin diğer üyeleri ile uyumu ve takımla birlikte çalışabilme yeteneği” proje ekibinin seçiminde aşağıdaki kriterlerden hangisi kapsamında değerlendirilir?
Yapılan her işi kontrol etmek isteyen, sürekli ekibini kontrol eden, bir iş iyi gitmediğinde kızan ve görevi alıp kendisi yapmaya kalkan yöneticinin yönetim stili aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kalite güvencenin uygulanması sürecindeki girdilerden biridir?
Proje yönetim planı ile proje faaliyetlerinin performansını yeniden düzenleyen faaliyetlere ne ad verilir?
Bir proje için bütçelenen fiyat 120, gerçekleşen fiyat 90 ve gerçekleşen miktar %90 ise fiyat sapması değeri aşağıdakilerden hangisidir?
PMBOK'a göre aşağıdakilerden hangisi proje izleme ve kontrol grubunda yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi izleme ve kontrol sürecinde genel olarak proje yöneticisinin karşılaşacağı süreçlerden biri değildir?
Bir faaliyet ya da iş kınlım yapısı bileşeni için gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilen onaylanmış bütçeye ne ad verilir?
Projelerin küçük parçacıklara bölünerek, bu parçaların kapatılmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi nihai proje raporunda yer alması beklenen ana başlıklardan biri değildir?
Bir proje yönetim sürecinde problemlerin ortaya çıkma nedenlerine ilişkin bilgi ve bulgular hangi belgede yer alır?
Bir projede tüm anlaşmalar ne zaman tamamlanır?
Eğer gerçekleşirse “zaman, maliyet, kapsam veya kalite” gibi en az bir proje hedefini olumlu veya olumsuz etkileyen belirsiz olay veya durumlara ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın