Genel İşletme Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan değerleri oluşturmanın amaçlarından biri değildir?
İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Yöneticinin sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirmesi gereken sorumlukları içeren rolü aşağıdakilerden hangisidir?
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir?
Satın alınan bir ürünün satıldığı noktaya ulaşana dek kaç kez el değiştirdiğinin bilinmemesi kavramı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler, internet ve yeni olanakların ortaya çıkmasıyla yaygınlaşan pazarlama iletişimi araçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin dışarıdan insan kaynağı bulmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?
İnsan kaynakları yöneticilerinin kendi bölümlerini yönetirken kullandıkları yetki aşağıdakilerden hangisidir?
İşe alım sürecinde seçim kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin çalışanlara gönüllü olarak yaptığı ödemelere ne ad verilir?
“A” İşletmesi küçük bir işletmedir ve işletmenin büyük ortağı Bay A finansman faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Bay A için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?
Aşağıdaki tablolardan hangisi incelenerek işletmenin büyüklüğü, satış eğilimi, ana gider kalemleri ve net kârı vb. konularında bilgi sahibi olunur?
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın