Genel İşletme Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Örgüt kültürünün örgüt içinde çalışan bireyleri etkileme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
SA 8000 standardının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörlerden hangisi enerji ve su kaynaklarına yakın olmaya örnek olarak verilebilir?
Alt kademe yönetimin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
“Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması” aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Yatay iletişimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?
Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, aşağıdaki ürün türlerinden hangisinin kapsamına girer?
Standartlaştırılmış bir ürünün, özel makinelerle, kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattında üretilmesi aşağıdaki üretim biçimlerinden hangisinde gerçekleştirilir?
Aşağıdakilerden hangisi hatalı iş görüşmesinin sonuçlarından biri değildir?
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni personel alımı, mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması ya da fazla mesai gibi seçeneklerin aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulamaya sokulması tercih edilir?
Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlardan biridir?
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Muhasebenin temel amacını en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın