Genel İşletme Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Bir başka işletme tarafından üretilen ürünleri toptan satın alan ve perakende olarak müşterilerine satan işletmelere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi girdileri çıktılara dönüştürmek için gerekli olan uzmanlık, bilgi, araç ve yeteneği tanımlar?
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren hayalci olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Etik ikilemde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk düzeyleri arasında yer almaz?
Adalet kuramı yaklaşımları arasında, bir kararla ilgili olarak, tüm kişilere aynı şekilde davranılması, keyfiyete göre farklı davranılmaması gerektiğini savunan adalet kuramı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?
İşletmeye kâr sağlamak veya gelir getirmek amacıyla yapılan her türlü harcama aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
İşletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki tüm kademelerin uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulduğu yönetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Beğenmeli ürünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle, nasıl bir ortamda, hangi araçların kullanımıyla yerine getirileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iş gücü arzının iş gücü talebinden çok olması durumunda kullanabileceği yöntemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?
Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın