Genel İşletme Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?
İşletmelerin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletme problemler daha ortaya çıkmadan olası problemleri tahmin etmeye çalışarak, zamanında önleyici tedbirleri almaya çalışıyor ve bunu sağlamak için de işletmede kullanılan tüm kaynakları izlemeye ve denetlemeye çalışıyor ise bu işletme aşağıdaki kontrollerden hangisini uygulamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi hukuksal birleşme türlerinden biri değildir?
Bir yönetici periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplama işini yapıyorsa aşağıdaki yönetim rollerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin son amacıdır?
Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
Endüstriyel ürün çeşitlerinden biri olup, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletme iş gereği deneyime ihtiyaç olmayan bir pozisyon için eleman işe almak istiyorsa, bu durumda kullanabileceği en iyi personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan biridir?
İşbaşı eğitiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?
İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletme çalışanının yüksek performansının karşılığı olarak, temel ücretlerine ek olarak verilen bir ek ödeme ile ödüllendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın