Genel İşletme Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Yaptıkları iş bakımından işletmelerin ayrıldığı sınıflar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması, ülkelerarası sınırların gevşetilmesi ve uluslararası kuruluşların öneminin artması olarak sıralanabilecek küreselleşmenin etkileri aşağıdaki hangi genel çevre bileşenine aittir?
SA 8000 standardının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Kurulacak işletmelerin ne kadar verimli çalışacağı, mal üretiminde maliyetlerin nasıl belirleneceği ve en düşük maliyetle nasıl üretimin gerçekleştirileceği aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin yaptıkları anlaşmalardan olan miktar kartelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Kontrol alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Beğenmeli ürünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, ürün türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi hatalı iş görüşmesinin sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iş gücü arzının iş gücü talebinden çok olması durumunda kullanabileceği yöntemlerden biridir?
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İş başı eğitimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlar arasında yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın