Genel İşletme Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bir başka işletme tarafından üretilen ürünleri toptan satın alan ve perakende olarak müşterilerine satan işletmelere ne ad verilir?
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanların ihtiyaçları arasında piramidin tabanında ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır?
İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu aşağıdaki gruplardan hangisine örnektir?
İşletmelerin ekonomik açıdan analiz etmede en çok zorlandıkları konu aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmeler için faaliyetlerine yön veren hayalci olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında yer almaz?
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Etik bir sorunla karşılaşan bir bireyin etik ya da etik olmayan bir davranış göstermesi ile sonuçlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir?
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?
Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Fizibilite çalışmaları sırasında yapılan araştırmalardan biri olan ekonomik araştırmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın