Genel İşletme Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

İşletmelerde yapılan araştırma geliştirme fonksiyonu daha büyük oranda aşağıdaki araştırma türlerinden hangisine yönelik olarak yapılır?
İşletmelerin tüm çevre bileşenlerini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Etik açısından klasik görüşün savunduğu fikirler aşağıdakilerden hangisinde yer alır?
İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yönetsel yetenek aşağıdakilerden hangisidir?
“Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi ve belirlenmesi” şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerde yönetim türlerinden olan ailesel yönetimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi satış elemanlarına yönelik satış özendirme araçlarından biridir?
Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru sayıda ve nitelikte çalışanın, doğru zaman ve yerde yöneticiler tarafından biraraya getirilmesini sağlayan sürece ne ad verilir?
Yapılan araştırmaların personel bulma yöntemleri arasından en iyi adayı bulma konusunda daha başarılı olduğunu ortaya çıkaran personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan kaynakları fonksiyonu süreçleri arasında yer alan performans yönetim sistemi hangi aşamalardan oluşur?
Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebe bilgisinin sahip olması gereken niteliklerden biri olan “ilgililik” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Temel bilanço eşitliğinde yer alan varlıklar aşağıdakilerden hangilerinin toplamı olarak ifade edilir?
Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlar arasında yer alır?
Bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın