Genel İşletme Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresi içinde yer alan bileşenlerden biridir?
Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Bir işletmenin yasal engel olmasa bile toplum ve paydaşlarının beklentilerine uygun, doğru faaliyetlerine işaret eden sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?
Petrol üretim tesislerinin petrol kuyularına yakın yerlerde kurulması, kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamına girer?
Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesini savunan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin kendi pazarı içinde nüfuz ve etkililiğini artırarak genişlediği, fabrika sayısını artırarak, yeni şubelerini farklı yerlere açarak gerçekleştirdiği büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bireyin aldığı kararın ahlaki açıdan yanlış, yasa dışı veya etik dışı olması durumuna ne ad verilir?
Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişiye ne ad verilir?
Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesi şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Dağıtım kanalında bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?
Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, aşağıdaki ürün türlerinden hangisinin kapsamına girer?
İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının fonksiyonlarından biri değildir?
İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın