Genel İşletme Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Hastaneler, oteller ve bankalar aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevresini oluşturan bileşenlerden biridir?
Karar vericiden beklenenin, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesi olduğunu ifade eden iş etiği yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
I. İklim koşulları
II. Pazara yakınlık
III. Ulaştırma
IV. İşgücüne yakınlık

Ürettiği ürünleri kısa sürede ve düşük maliyetle müşterilerine sunarak hem zaman hem maliyet açısından müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen bir işletme, kuruluş yeri seçiminde öncelikle yukarıdakilerden hangilerini dikkate alır?
Problemlerin, daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kontrol alanını belirleyen faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini ifade eder?
İşletmenin operasyonel faaliyetlerini yürüten, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumlu olan yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
Araba üreticisi bir işletme için tekerlek, araba camı ve klima aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Reklama meşruluk kazandıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünlerin özelliklerinden biri değildir?
Tüketicinin veya alıcı işletmenin zaman, miktar ve kalite açısından özel olarak belirlediği bir ürünün üretildiği üretim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
İşletme çalışanlarına yüksek performansları karşılığında temel ücretlerine ek olarak yapılan ödemelere ne ad verilir?
İşin gereği açısından deneyime ihtiyaç duyulmayan durumlarda tercih edilen personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi personel envanterinin içerdiği bilgilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin kararları etkileme gücüne sahip olması gerektiğini ifade eder?
İşletmelerin kısa vadeli borç ödeme gücünü ölçmek ve net çalışma sermayelerinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılan oran grubu aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği için finansal durum tablosu olarak da adlandırılan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandıkları kısa vadeli finansman kaynaklarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın